KONU ANLATIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME/ KUBAŞIK ÖĞRENME

İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME/ KUBAŞIK ÖĞRENME

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri İş Birlikli Öğrenme  bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

Özellikleri

 • Öğrenme gruplar halindedir.
 • Gruplar heterojendir.
 • Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için mantığı vardır.
 • Öğrenme düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları, öğrenme hızları birbirinden farklı bireyler bir aradadır.
 • 3-5 kişilik gruplar vardır ve bu gruplar ortak bir amaç için birbirlerinin bilgilerinden faydalanırlar.
 • Temeli akran öğrenmedir.
 • Akranlar arasında sosyalleşme mevcuttur.
 • Amaçları ortaktır.
 • Birey başarısı değil grup başarısı önemlidir.
 • Bireyler arasında olumlu bağlılık gelişir.
 • Üst düzey düşünme becerisinin gelişmesini sağlar.
 • Grup başarısı için bireysel sorumlulukların önemsenmesi lazımdır.

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri

1- Ayrılıp – Birleşme (JigSaw)

 • Sınıf içerisinde öğrenciler 4 gruplara ayrılır.
 • Her 4 grup, kendi içerisinde de 4 gruba ayrılır.
 • Her grubun aynı numaralı gruplarına aynı konular verilir ve aynı numaralı gruplar birleşerek 15-20 dakika konulara çalışırlar.
 • Süre sonunda herkes kendi grubuna döner ve öğrendiklerini paylaşırlar.
 • Bu tekniğe Jigsaw denir.

2- Ekip Destekli Bireyselleştirilmiş Öğretim (Takım Destekli Bireyselleştirme)

 • Öğrencilerin ekip desteği ile bireysel öğrenmesidir.
 • Bir grupta başarısız olan üyeye, diğer grup üyeleri yardım eder ve eksiklerini kapatır.

3- Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri

 • Öğrenciler kendi aralarında gruplar oluştururlar.
 • Grupla çalışırlar ancak sınava bireysel girilir.
 • Bu bireysel sınavın başarısı toplanır ve grup başarısı olarak belirlenir.

4- Takım-Oyun-Turnuva

 • Öğrencilerden takımlardan kurarlar.
 • Bu takımlarla oyunlar şeklinde turnuvalar düzenlenir.
 • Takımlar arasında rekabet vardır.
 • Takım üyelerinin her biri katkı sağlar, uzun sürelidir.
 • Öğrencilerin öğrenme düzeyleri aynıdır.

5- Karşılıklı Sorgulama

 • Karşılıklı soru cevap yöntemi kullanılır.
 • Öğretmen konuyu anlatır, soruları öğrencilere yöneltir.
 • Öğrenciler bu sorulardan yola çıkarak grup içinde soru – cevap yaparlar.

6- İkili Denetim

 • Öğretmen sınıfta 4’er kişilik 2 grup oluşturur.
 • Bu gruplar kendi içlerinde 2 kişilik yeni bir grup oluştururlar.
 • Öğretmen her gruba aynı konu ile ilgili çalışma yaprağı verirler.
 •  Gruplar çalışma yaprağını incelerler.
 • Daha sonra birbirinin çalışma yapraklarını incelerler ve eksiklerini fark ederler.

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.