KONU ANLATIMI ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğrenme Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Öğrenme Psikolojisi Öğrenmeyi Etkileyen Faktörlerden bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğrenme Psikolojisinden 12 soru çıkmaktadır. Öğrenme Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

1. ÖĞRENME İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

Türe Özgü Hazır Oluş

– Bir türün kendine has olan ve doğuştan gelen genetik özelliklerini türe özgü hazır oluş denir.

Örnek

İnsan konuşabilir düşünebilir ancak suda yaşayamaz. Balık ise konuşamaz ancak suda yaşayabilir.

Türler kendilerine özgü yapısı ne kadar izin veriyorsa o kadarını öğrenebilirler.

Aynı türe ait bireyler içerisinde türe özgü hazır oluş farklılığı olamaz.

Olgunlaşma

Öğrenmenin ön koşulu olgunlaşmadır.

Olgunlaşma olmadan öğrenme olamaz.

Örnek

Bebeğin süzgeç kasları gelişmeden tuvalet alışkanlığı kazanamaz.

Hazırbulunuşluk

Öğrenmeye hazır olma düzeyine hazırbulunuşluk denir.

Dikkat

Bireyin enerjisini belli bir alana yoğunlaştırmasına dikkat denir.

Dikkat üçe ayrılır.

İstemli dikkat

Dikkatin bilinçli olarak bir duruma yoğunlaştırılmasıdır.

İstemsiz dikkat

Dışarıdan gelen uyarıcıların bireyin öğrenmesini farkında olmadan etkilemesi durumuna denir. Gürültü ve ses dışarıdan gelen uyarıcı örneği olabilir.

Bölünmüş dikkat

Bireyin aynı anda birden fazla duruma odaklanmasıdır.

Genel Uyarılmışlık Hali

Organizmanın uyarıcıları alabilme potansiyeline denir.

Örnek

Isı hava iklim ortam

Kaygı/Anksiyete

Bir beklenti durumunda ortaya çıkan endişe halidir.

Çok yüksek ve çok düşük kaygı durumunda öğrenme gerçekleşmez.

Öğrenmenin gerçekleşmesi için orta düzey kaygı yeterlidir.

Yaş

Öğrenmede belirli yaş aralıkları vardır. Bu yaş aralıklarına kritik dönem denir.

Öğrenmenin kritik dönemi 6-12 yaş arasıdır.

Öğrenme hızı 20 yaşına kadar artarak devam eder sonra yaklaşık 60 yaşına kadar sabit kalabilir.

Zeka

Problem çözme becerisi zeka olarak adlandırılır.

Zeka yaşı takvim yaşından büyük olan kişiler zeki kişilerdir.

Öğrenmeye hızını zeka etkiler.

Güdülenme

Öğrenmeyi olumlu etkileyen faktördür.

Organizmanın amaçlı eylemde bulunması için gerekli olan faktördür.

Güdülenme ikiye ayrılır.

İçsel Güdülenme

Kişinin kendi isteğiyle merak ettiği için yönelmesi durumudur.

Dışsal Güdülenme

Kişinin dışarıdan bir etki ile bir duruma yönelmesidir.

Güdü ikiye ayrılır.

Birincil Güdüler

Doğuştan gelen güdülerdir.

Açlık, uyku, sağlık gibi

İkincil Güdüler

Sonradan kazanılan güdülerdir.

Statü, saygı,onaylanma

Aktarım / Transfer

öğrenilen bir durumun yeni öğrenilecek başka bir durumu zorlaştırması yada kolaylaştırmasına aktarım denir.

Ket Vurma / Unutma

Unutmanın bir türüdür.

Tam anlamıyla zihinsel bir olaydır.

Ket vurma da iki öğrenme türü vardır bu öğrenmelerden biri diğerini unutturur.

Ket vurma ikiye ayrılır.

1. İleriye ket vurma

Yeni öğrenilen durumun unutulması, eski öğrenilen durumun hatırda kalmasıdır.

2.Geriye Ket Vurma

Eski olan durumu unutup yeni olan durumu hatırlamaktır.

Uyarı 

Sen hangi yönü unutursan o yöne ket vurmuş olursun.

2.ÖĞRETEN ve YÖNTEMLE İLGİLİ FAKTÖRLER

1.Konunun Yapısı

Bütün parça bütün ilişkisidir.

2.Zaman

İkiye ayrılır.

a) Aralıklı çalışma

Düzenli çalışmadır.

Kalıcı öğrenmeyi sağlar.

b) Toplu Çalışma

Genelde sınavdan bir gün önce çalışma tipidir.

Kalıcı öğrenme sağlamaz.

Sınav başarısı yüksektir.

3. Öğrenci Aktivitesi

Etkin katılım 

Öğretme-öğrenme sürecinde öğrenci ne kadar etkili katılırsa öğrenmeye o derece kalıcı olur.

4. Geribildirim

Hatayı en aza indirmek ve hatasız öğrenme sağlamak için geri dönmek ya da düzeltmektir.

3. ÖĞRENME MALZEMESİ ile İLGİLİ FAKTÖRLER

Algısal Ayırtedicilik

Herhangi bir bilginin diğer uyarıcılardan daha ön planda algılanmasını sağlar.

Kavramsal Gruplandırma

Bilginin düzenli ve sistemli olarak aktarımını sağlar.

Kavramlar arasında mantıksal ilişki vardır.

Genelden özele doğru bir sıralama yapılır.

Anlamsal Çağrışım

Kişinin eski bilgiler ile yeni bilgiler arasında kurduğu ilişkidir.

Bireyler aklındaki şemalarla ne kadar çok bağlantı kurarsa o derece kalıcı öğrenme oluşur.

Telaffuz Edilebilirlik

Telaffuzu kolay olan kelimenin öğrenmesi de kolaydır.

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ TÜM KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.