KONU ANLATIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Stratejilerinden bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

Sunuş Yolu

 • Kuramcısı Ausubel’dir.
 • Bilişseldir.
 • Nesnel bilgi verir.
 • Öğrenci merkezde değildir, yarı aktif konumdadır.
 • Öğretmen merkezlidir.
 • Bilme ve kavrama düzeyinde ki hedef alanına hitap eder.
 • Tümdengelim metodunu kullanırlar.
 • Sunuş yolunu kullanırlar.
 • Ezbere öğrenme vardır.
 • Kavram, ilke ve genellemelere önce öğretmen ulaşır sonra öğrenciye sunar.

Buluş Yolu

 • Kuramcısı Brunner’dir.
 • Bilişselcidir.
 • Nesnel bilgi kullanılır.
 • Öğrenci merkezdedir ve aktiftir.
 • Öğretmen rehberdir.
 • Kavrama düzeyinde başlar ve üst düzey becerileri kazandırır.
 • Tümevarım metodu kullanılır.
 • Karar alan, sorumluluk üstlenen öğretmendir.
 • Soru ve ipuçları verilerek öğrenciler doğruya ulaştırılır.
 • Araştırmaya -İncelemeye göre daha da merkezde olan öğretmendir.
 • Sezgisel düşünme önemli yer tutar.
 • Keşfetme duygusu artar.
 • Kavram-ilke- genellemelere öğrenci kendisi ulaşır.

Araştırma-İnceleme

 • John Dewey Kuramcısıdır.
 • Yapılandırmacı yaklaşımı kullanırlar.
 • Bilgi özneldir.
 • Öğretmen de öğrenci aktiftir ve merkezdedir.
 • Uygulama ve üstü hedef alanını kazanır.
 • Tümdengelim ve Tümevarım metodu kullanılır.
 • Hipotetik düşünme vardır.
 • Öğrenci daha bağımsız durumdadır.
 • Sınıf içi-sınıf dışı uygulanabilir.

Problem Çözme Basamakları

 • 1.Problemi fark etme
 • 2.Problemi tanımlar
 • 3.Hipotez Kurma
 • 4.Hipotezlere ilişkin veri toplama
 • 5.Hipotezleri test etme
 • 6.Problemi çözme

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.