KONU ANLATIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Tekniklerinden bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

1.Beyin Fırtınası

 • Akla ilk gelen yaratıcı fikirlerin kısa sürede söylenmesidir.
 • Yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.
 • Oturma düzeni U şeklinde veya çember şeklinde olabilir.
 • 2 aşaması vardır.

a) Fikirlerin Üretildiği Aşama

 • Her öğrenci fikir üretebilir.
 •  Bu fikir üretme süresi kısa olmalıdır.
 • Fikir sunan öğrenci eleştirilmez, yargılanmaz, düşüncelerine müdahale edilmez.
 • Söylenen her fikir tahtaya not alınır.
 • Niceliğe bakılır.

b) Fikirlerin Değerlendirilmesi

 • Tahtaya yazılan fikirler gruplandırılabilir, puanlanabilir, sınıfça uygun bulunan seçilir.
 • Niteliğe bakılır.

UYARI !!!!!

 • Var olan problemi tersine, olumsuz şekilde fikir alınırsa “Tersine Beyin Fırtınası” yapılmış olur.

2.Bilişsel Çıraklık

 • Bilişsel beceri öğretilmek istenir.
 • Gösterip yaptırmanın bilişsel boyutudur.

3.Konuşma Halkası

 • Kişi gibi düşünme vardır.
 • Empati vardır.
 • Kişinin duygu ve düşüncelerini açığa çıkarma vardır.
 • Öğretmen bir konu ile ilgili; hikaye okur, film izletir, canlandırma yaptırır.
 • Öğrenci cevap vermek istemezse pas diyebilir. 

DİKKAT !!!!!

 • Rol oynama ve akvaryum ile karıştırılır.

4.Soru – Cevap Tekniği

 • Dersin her aşamasında kullanılır.
 • Soru sorarken dikkat edilmesi gerekenler; Listeden öğrenci seçilmemelidir, “Sen” diyerek seslenilerek seslenilmemelidir.

Sorunun Özellikleri

 • Hedefe uygun olmalıdır.
 • Açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Öğrencinin yaşı, gelişim özellikleri dikkate alınmalıdır.
 • Her türde ve zorlukta soru olmalıdır.
 • Cevaba ilişkin ipucu olmalıdır.

5.Kartopu

 • Fikir alışverişi yapılır.
 • Bir kişi düşünür.
 • Daha sonra 2 kişi fikir hakkında konuşur.
 • Bu düşünme grubu her seferinde 2 katı şeklinde ilerler.

6.Rol Oynama

 • Kendini bir kişinin veya nesnenin yerine koyarak onu canlandırmaktır.
 • Yazılı metin vardır.
 • Replikler önceden bellidir.

7.Drama

 • Beklenmedik bir durum karşısında öğrencinin ne yapması gerektiğini yaparak – yaşayarak öğrenmesidir.
 • Yazılı metin yoktur.
 • Replikler belli değildir.

2’ye ayrılır.

a) Biçimsel Drama

 • Planlı ve programlıdır.
 • Dışarı çerçeve bellidir.
 • Çerçevenin içi doğaçlama doldurulur.

b) Yaratıcı Drama

 • Planlı programlı değildir.
 • Çerçeve yoktur.
 • Tamamen doğaçlama olur.

8.Öğrenme Galerisi

 • Öğrenme eksiklerini belirlemek amaçtır.
 • Öğretmen sınıfı gruplara ayırır.
 • Gruplar öğrendiklerini birlikte yazarlar.
 • Yazılan bilgiler sınıf panosuna asılır.
 • Öğrenciler panoya bakar ve eksik öğrenmelerini tespit eder.
 • Tespit edilen eksik öğrenmeler not alınır öğretmene verilir.

9.Köşeleme

 • İstasyon ve görüş geliştirme tekniği ile fazlaca karıştırılır.
 • Öğretmen bir problem durumu verir.
 • Öğrenci bu durum için çözüm üretir.
 • Uygun olan çözümler seçilir, kartonlara yazılır.
 • Yazılan bu çözümler sınıfın köşelerine asılır.
 • Öğrenciler istedikleri kartonun altına geçer ve neden o kartonu seçtiğini açıklar.

DİKKAT !!!!!

 • Görüş geliştirmede kartona  çözümler değil “zıt fikirler veya çelişkili fikirler” yazılır.

10.Çember

 • 1 Başkan, 1 Sekreter ve 10-15 kişilik öğrenci grubu bir araya gelir ve çember şeklinde otururlar.
 • Çember tekniğinin amacı öğrencilerden bir konuda görüş almaktır.
 • Başkanın sağından başlanarak fikirler alınır.
 • Sekreter bu konuşmaları kaydeder.
 • Her öğrencinin 1 dakika konuşma süresi vardır.
 • Konuşmalar bittiğinde sekreter aldığı notları okur ve uygun olan fikirler seçilir.

11.Akvaryum

 • Öğrenciler ilgi duyduğu ya da anlaşamadığı konular hakkında gönüllü olarak görüş bildirmesidir.
 • 2 şekilde uygulanır.

a.

 • Bir çember oturma düzeni kurulur.
 • Ortaya bir sandalye koyulur ve görüş bildirmek isteyen öğrenci sandalyeye geçer ve görüşünü açıklar.

b.

 • İç içe çember şeklinde oturtulur.
 • İç çemberde bulunanlar gönüllüdür. Dış çemberde bulunanlar dinleyicidir.
 • Süreç içinde iç çemberde bulunanlar ile dış çemberde bulunanlar yer değiştirebilirler.

UYARI !!!!!

 • Konuşma halkası ile karıştırılır.

12.Rulman (Top Taşıma)

 • İç içe çember vardır.
 • İçteki çember, dıştaki çembere yüzü dönük şekilde durur.
 • Fikir alışverişi yapılır daha sonra da iç çemberdeki öğrenciler saat yönünde birer kez dönerek diğer öğrencilerle de fikir alışverişi yaparlar.

13.İstasyon

 • Öğrencilerden 3-5 kişilik gruplar oluşturulur.
 • Oluşturulan bu grupların her biri bir istasyondur.
 • Her bir istasyona farklı bir etkinlik verilmelidir.
 • Bir öğrenci başlama sesini verir (Bip, Düt vb.) ve istasyondakiler çalışmalarına başlar.
 • Her çalışma 15-20 dakika sonra ikinci bir düt sesi ile bölünür ve istasyon grupları ya da ürünleri yer değiştirir.
 • Yer değişen gruplar önceki grubun çalışmalarına kaldıkları yerden devam ederler.
 • Yaratıcılığı geliştirir.

14. Eğitsel Oyun

 • Dersin zevkli ve eğlenceli bir ortamda tekrar edilmesini, pekiştirilmesini sağlar.
 • Psikomotor, bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini destekler.
 • Çok yönlü gelişimi desteklemesi en önemli özelliğidir.
 • Hem sınıf içinde hem sınıf dışında kullanılır.
 • Empati ve yaratıcılık olmaz.

UYARI !!!!!

Rol oynama ve drama ile karıştırılır.

LATERAL DÜŞÜNME

15. 6 Şapka Düşünme Tekniği

 • Çok yönlü düşünme vardır.
 • 6 farklı renkte şapka vardır.

Sarı Şapka

 • İyimser düşünmeyi temsil eder.

Kırmızı Şapka

 • Duygusal düşünmeyi temsil eder.

Siyah Şapka

 • Karamsar düşünmeyi temsil eder.

Beyaz Şapka

 • Tarafsız düşünmeyi temsil eder.

Yeşil Şapka

 • Yaratıcı düşünmeyi temsil eder.

Mavi Şapka

Karar verme ve değerlendirmeyi temsil eder.

UYARI !!!!!!

 • Mavi şapka en son takılır diğer şapkaların takılma sırasının önemi yoktur.
 • Yaratıcı düşünmeyi geliştirir.
 • Sistematik düşünmeyi sağlar.

16. 6 Uygulamalı Ayakkabı

Lacivert Ayakkabı

 • Prosedüre uygulama vardır.

Gri Ayakkabı

 • Araştırma yapıp veri toplamayı temsil eden ayakkabıdır.

Turuncu Ayakkabı

 • Tehlikeleri azaltıcı önlemler almayı temsil eder.

Pembe Ayakkabı

 • Koruyucu davranmayı temsil eder.

Kahverengi Ayakkabı

 • Esnek davranmayı temsil eder.

Mor Ayakkabı

 • Rolü ne ise ona uygun hareket etmeyi temsil eder.

GLOBAL DÜŞÜNME

17.Kavram Haritaları

18.Vee Diyagramları

19.Zihin Haritaları

 • Bir kavramın zihinde oluşturduğu sözel ya da görsel şemalardır.
 • Ana merkeze bir kavram yazılır.
 • Etrafından oklar çıkartılır. Aklına ne gelirse okların ucuna yazılır.
 • Özneldir. Kişiden kişiye değişir.
 • Not tutma becerisini geliştirir.
 • Beynin bütün olarak çalışmasını sağlar.

20.Balık Kılçığı

 • Neden-sonuç ilişkisinin kurulmasını kolaylaştırır.
 • Bir sorunun nedenleri ile ilişkili alt nedenlerini gösteren diyagrama balık kılçığı diyagramı denir.

21. Benzetim (Similasyon)

 • Tehlikeli, maliyetli, zaman alıcı durumlarda gerçeğe yakın ortamlar hazırlanır.
 • Hazırlanan bu ortamda çocuk yaparak – yaşayarak bu öğrenilir.

22.Gösteri 

 • Öğretmen merkezlidir.
 • Kolaydan zora yapılır.
 • Bütünden parçaya gidilir.
 • Öğretmen etkindir.
 • Oturma düzeni U şeklindedir.
 • Öğrencilerin etkin katılımı sorular sorularak sağlanır.

23. Mikroöğretim

 • Öğrenci sayısı ve zamanı bakımından küçültülmüş  öğretim yapmaya denir.
 • Akran değerlendirmesi, öz değerlendirmesi, öğretmen değerlendirmesi vardır.
 • Öğret yeniden öğret ilkesi vardır.
 • Öğrenci , öğretmenin verdiği konuyu sınıfa 20 dakika boyunca kayıt altında anlatır.
 • 20 dakika sonra kayıt izlenir hatalar tespit edilir.
 • Hatası tespit edilen öğrenci yeniden ders planı hazırlar ve konuyu anlatır.

Mikro Öğretim Basamakları

 • İyi bir ders planı hazırlanır.
 • Hazırlanan bu ders planı uygulanır.
 • Uygulanan ders videoya çekilir.
 • Çekimler izlenir.
 • Dönüt düzeltme verilir.
 • Ders planı yeniden hazırlanır.
 • Ders tekrardan işlenir.
 • Mikro Öğretim için kamera olmak zorundadır.
 • Deneyim kazandırır.
 • Yansıtıcı düşünmenin gelişmesini sağlar.

24. Metafor

 • Bir kavram başka bir kavrama benzetilerek açıklanır.
 • Daha çok anlamsaldır.

25.Sinektik

 • Kinayeli benzetim vardır.

26.Analoji

 • Bir kavram başka bir kavrama benzetilir.
 • Daha çok fizyolojik benzetim vardır.

27. Vızıltı

 • Küçük grup tartışmasıdır.
 • V22 –> Kısa süreli tartışmadır. 2 kişi vardır. Kişi başına 2 dakikalık konuşma hakkı verilir.
 • V44 –> 4 kişi vardır. Kişi başına 4 dakikalık konuşma hakkı verilir.
 • V66 –> 6 kişi vardır. Kişi başına 6 dakikalık konuşma hakkı verilir.

DİKKAT !!!!!

 • Philips66 yöntemi vardır. Bu yöntemde 6 kişi vardır ve toplamda 6 dakikalık süre verilir. Yani kişi başı 1 dakika görüşme vardır.

28. Uzaktan Eğitim

 • Öğretmen ve öğrenci yüz yüze gelmeden verilen eğitim şeklidir.
 • Sosyalleşmeyi sağlamaz.
 • Dıştan denetimli olduğu için birey için zor olur.

29. İnternet Tabanlı Eğitim (Sanal Eğitim)

 • Kısa sürede çok sayıda bilgiye ulaşılır.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi destekler.
 • Ezbere dayalı değildir.
 • Araştırma – incelemeye dayalı öğrenme vardır.

30. Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ)

 • Bireysel öğrenme vardır.
 • Anında dönüt düzeltme yapılır.
 • Pekiştirme verilir.

31.Çalışma Yaprakları

 • Not verilmez.
 • Diagnostik test olarak kullanılır.
 • Formatif değerlendirme de kullanılır.

 

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.