KONU ANLATIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Yöntemlerinden bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

1-Anlatım Yöntemi

 • Öğrenci pasiftir, dinleyicidir ve ezbere öğrenendir.
 • Öğretmen merkezdedir ve aktiftir.
 • Bilgi vermek amaçlıdır.
 • Dersin her aşamasında kullanılır.
 • Dersin giriş kısmında “dikkat çekmekte, güdülemekte, konudan haberdar etmekte” kullanılır.
 • Dersin gelişme kısmında konu soyut ve ilk kez öğretilecekse kullanılır ve kalabalık sınıflarda kullanılması ekonomiklik ilkesine dayanır.
 • Dersin sonuç kısmında özetleme olarak kullanılır.

2-Deney

 • Psikomotor becerileri artırır.
 • Bilginin somutlaşmasını sağlar.
 • Hipotezleri test etmek için kullanılır.
 • Öğretmen iyi bir plan hazırlamalıdır.
 • Deneyi önceden yapmalıdır.
 • Öğretmen deney için önceden hazırlık yapmalıdır.
 • Öğrencilerin her biri deneyi yapmalıdır.
 • Yapılan deneyler raporlaştırılmalıdır.
 • Deney 2’ye ayrılır.

a) Öğretmen Deneyi

 • Geleneksel yöntemdir.
 • Deneyleri öğretmen yapar, öğretmen merkezdir.
 • Bilimsel bilgiyi ispatlamak amaçtır.

b) Öğrenci Deneyi

 • Öğrenci merkezlidir.
 • Deney öğrenci tarafından yapılır.
 • Çağdaş eğitim modelidir.

3-Bireysel Çalışma

 • Birebir öğretim de bir öğretici, birde öğrenen vardır.
 • Bireysel çalışma da ise öğrenci kendi hızına ve öğrenme düzeyine göre kendisi çalışma yapar.
 • Bireysel çalışma sosyalleşmeyi kısıtlar.
 • Öğrenci kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alır.
 • Planlı programlı çalışmayı öğrenir.
 • Öz düzenlenmesi gelişmiş bireyler bireysel çalışmaları daha kolay uygulamaya döker.

4-Tartışma

  • Verilen konular üretilir, düşünülür, ve üretilen fikirler paylaşılır.
  • Zihinsel becerilerin gelişmesini sağlar.
  • Akılcı düşünme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirir.
  • Tartışmanın kazandırdığı hedefler; Bil, Kavrama, Uygulama, Analiz, Sentez, Değerlendirme’dir.
  • Buluş yolu stratejisi kullanılır.

TARTIŞMA TEKNİKLERİ

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma Tekniklerinden bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

Nutuk (Söylev)

 • Duyguları harekete geçici konuşma yapmaya nutuk denir.
 • Anlatım tekniğidir.

Brifing

 • Anlatım tekniğidir.
 • Bir araç veya iş ile ilgili teknik bilgi vermektir.

Demeç

 • Anlatım tekniğidir.
 • Basın yayın organlarına açıklama yapmaktır.

Seminer

 • Anlatım tekniğidir.
 • Seminer bilgi sahibi olan herkes tarafından verilebilir.

Konferans

 • Anlatım tekniğidir.
 • Alanında uzman olan kişinin bu alanda bilgi vermesidir.

Sempozyum

 • Tartışma tekniğidir.
 • Alanında uzman kişilerin daha çok sanatsal, bilimsel ve akademik konularda bilgi verilmesidir.
 • Uzun sürer ve oturum sayısı birden fazladır.

Münazara

 • Zıt ve çelişkili fikirler, ikna etme kavramlarının bulunduğu tekniktir.
 • Tez grubu, anti tez grubu ve jüriden oluşur.
 • Jüriyi ikna etmek amaçtır.
 • Görüşler değiştirilemez.
 • Bilimsel doğrular ya da akademik açıdan doğru olan bilgiler vermek zorunluluğu yoktur.
 • Sözel ve dilsel zekası baskın olanlar münazara için uygundur.

Görüş Geliştirme

 • Zıt ve çelişkili fikirler, ikna etme kavramlarının bulunduğu tekniktir.
 • Zıt fikirler nedenleri ile açıklanır.
 • Tüm sınıf katılır.
 • Görüşler değiştirilebilir.
 • Görüşler için öğrenciler “Katılıyorum, katılmıyorum, kısmen katılıyorum” şeklinde ifade ederler.

Zıt Panel

 • İki farklı grup bulunur ancak soruyu soran da cevabı verende öğretmendir.
 • Dersin tekrarı ve pekişmesini sağlar.

Kollegyum

 • Öğrencinin soru sorduğu, uzmanın cevap verdiği tekniktir.
 • İki grup bulunur.

Sokrat Semineri

 • Akademik bir metni tartışarak incelemedir.

Workshop / Çalıştay / Çalışma Atölyesi

 • 6-8 kişilik uzman bir ekip vardır.
 • Bir başkan vardır.
 • Bu ekip ve başkan bir soruna ilişkin bir araya gelip kendi aralarında çalışmalar yaparlar ve çözümler üretirler.

Sokratik Tartışma

İroni

 • Çocuğun zihninde dengesizlik yapmaktır.

Doğurtmaca Aşaması

 • Soru veya ipucu verilerek doğruyu buldurur.

5-Örnek Olay

 • Bir probleme akılcı düşünme yoluyla çözüm üretilir.
 • Bilimsel süreçler yoktur.
 • Araştırma – inceleme stratejileri kullanılmaz.
 • Hipotez kurulmaz.
 • Sınıf içinde uygulanır.
 • Buluş yolu stratejisi kullanılır.
 • Günlük karşılaşılan veya karşılaşılması mümkün olan problem durumlarını sınıfa getirir.

6-Problem Çözme

 • .

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir