KONU ANLATIMI TARİH

OSMANLI KÜLTÜR ve MEDENİYETİ- BİLİM ADAMLARI

OSMANLI KÜLTÜR ve MEDENİYETİ-BİLİM ADAMLARI

Bu yazımızda Osmanlı Kültür ve Medeniyeti konusu içerisinde yer alan Bilim Adamları konusunu hazırladık. Osmanlı Kültür ve  Uygarlığı konusu uzun olduğu için biz de konu konu ayırarak anlatacağız. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Konusu ile ilgili KPSS sınavında her yıl 4-5 soru gelmektedir. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Konusunun daha iyi anlaşılması için test ve doğru yanlış sorularını da çözmenizi tavsiye ederiz.

Osmanlı Devleti Bilim Adamları

Kayserili Davud

-Orhan Bey döneminin bilim adamıdır.

-İlk Osmanlı Müderrisisidir.

-İznik Medresesine atanmıştır.

-Fizik ve felsefe alanlarıyla ilgilenmiştir.

Kadızade-i Rumi

-Matematikçi ve astronomdır.

-Ali Kuşçu, Uluğ Bey gibi bilim adamlarının yetişmesini sağlamıştır.

Ali Kuşçu

-Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaşamıştır.

-İstanbul’un enlem ve boylamını hesaplamıştır.

-Fethiye adlı eserini Otlukbeli savaşına itafen Fatih Sultan Mehmet’ e sunmuştur.

-Astronomi alanında yetişen önemli bilim adamıdır.

-Ay’ın haritasını çıkarmıştır.

-Ayasofya Medrese müderrisliğini yapmıştır.

Molla Fenari

-Osmanlı Devleti ilk Şeyhülislamıdır.

-II. Murat döneminde yaşamıştır.

Akşemsettin

-Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocasıdır.

-Mikrobun varlığını açıklayan ve tarif eden bilim adamıdır.

-Mikrobiyolojinin babasıdır.

-İstanbul’un fethi sırasında Osmanlı ordusunda yer almıştır.

Takiyuddin Bin Mehmet

-Matematik ve astronomi alanında yetişen ünlü bilim adamıdır.

İlk rasathaneyi kurmuştur.

-Kurmuş olduğu rasathanede Güneş ve Ay tutulmalarıyla ilgili çalışmalar yapmıştır.

Altuncuzade

-Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaşamıştır.

-Üroloji, idrar yolları ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

Seydi Ali Reis

-Coğrafya ve Astronomi alanlarında yetişen bilim adamıdır.

-Portekiz ile savaşan ünlü Osmanlı denizcisidir.

-1557’de Miratü’l Memalik adlı eseri yazmıştır.

Mirim Çelebi

-Ali Kuşçunun torunudur.

-Matematik ve Astronomi ile uğraştı.

Piri Reis

-Coğrafya alanında yetişen ünlü Osmanlı denizcisidir.

-Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamıştır.

-Kitab-ı Bahriye eseriyle ünlüdür.

-İlk defa dünya haritasını çizmiştir.

-Hint deniz seferine katılmıştır.

-İdam edilerek öldürülmüştür.

Sabuncuoğlu Şerafettin

-Mücerrebname adlı eseri çok ünlüdür.

-Türk plastik cerrahisinin babasıdır.

-Türkiye’de deneysel farmakolojinin ilk öncüsüdür.

Ahi Çelebi

-Böbrek hastalıkları ile uğraşmıştır.

Süleyman Çelebi

-İlk Türkçe Mevlid’in yazarıdır.

Molla Lütfi ve Sinan Paşa

-Fatih Sultan Mehmet’in matematik hocalarıdır.

Evliya Çelebi

-17 Yüzyılda yaşamıştır.

-Seyyahtır.

-Kıbrıs’ın fethinde bulunmuştur.

-Coğrafya alanında yetişen en önemli bilim adamıdır.

-Seyahatname adlı eseriyle bilinir.

Hazerfen Ahmet Çelebi

-İnsanlık tarihinin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirmiştir.

-IV.Murat zamanında yaşamıştır.

Katip Çelebi

-Astronomi, coğrafya alanlarında yetişmiş ünlü bilim adamıdır.

-Cihannüma adlı eseri ile ünlüdür.

-Tarih-i Kebir, Fezleke, Tuhfetü’l-kibar, Takvimü’t Tevarih adlı eserlerini yazmıştır.

Lagari Hasan Çelebi

-Roketle uçuş denemesi yapan ilk kişidir.

Hezarfan Hüseyin Efendi

-17. yüzyılda Batı ile ilişki kuran ilk Osmanlı bilim adamıdır.

Naima

-Osmanlı ilk resmi Vakanüstidir.

-18. Yüzyılda yaşamıştır.

-Ayaşlı Şifai

-18 Yüzyılda yaşamıştır.

-Kadın doğum uzmanıdır.

Nef’i

-Hiciv şairidir.

-Siham-ı Kaza adlı eseri önemlidir.

Humbaracı Ahmet Paşa

-Batıdan gelen ilk teknik uzmandır.

-Gerçek ismi Comte De Boneval’dir.

-Humbara ocağını ıslah etmiştir.

Koçi Bey

-IV. Murat döneminde yaşamıştır.

-Devletin durumu hakkındaki risaliyesini IV.Murat’ a sunmuştur.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi

-Matematik, astronomi, astroloji ile uğraşmıştır.

-Marifatname adlı eseri ile bilinir.

Ahmet Cevdet Paşa

-Vakanüist’tir.

-Tarih-i Cevdet kitabını Abdülmecit’e sunmuştur.

-Kısas-ı Enbiya ve Mecelleyi yazmıştır.

Marco Paşa

-Ünlü hekimdir.

-Git derdini Marco Paşaya anlat deyiminin çıkmasını sağladı.

TARİH TÜM KONU ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ.

TARİH TÜM KONU TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.