KONU ANLATIMI TARİH

OSMANLI KÜLTÜR ve MEDENİYETİ- TOPRAK TEŞKİLATI

OSMANLI KÜLTÜR ve MEDENİYETİ- TOPRAK TEŞKİLATI

Bu yazımızda Osmanlı Kültür ve Medeniyeti konusu içerisinde yer alan Toprak Teşkilatı konusunu hazırladık. Osmanlı Kültür ve  Uygarlığı konusu uzun olduğu için biz de konu konu ayırarak anlatacağız. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Konusu ile ilgili KPSS sınavında her yıl 4-5 soru gelmektedir. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Konusunun daha iyi anlaşılması için test ve doğru yanlış sorularını da çözmenizi tavsiye ederiz.

Toprak Sistemi

Miri Toprak

-Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır.

-Alınıp satılmaz.

-Ücretsiz, kalabalık bir ordu oluşturuldu.

-Özel mülkiyetin oluşması önlendi.

Mülk Toprak

-Mülkiyeti şahıslara ait olan topraklardır.

-Miras bırakılabilir, alınıp satılabilir.

-2’ye ayrılmıştır;

Öşri Arazi : Fethedilen bölgelerde Müslümanlara ait topraklardır.

Haraci Arazi : Fethedilen bölgelerde gayrimüslümlere ait topraklardır.Bu toprak sahipleri devlete Harac-ı Mukaseme, Harac-ı Muvazzafa vergi verir.

Vakıf (Mevkuf) Toprak

-Gelirleri dini, sosyal, eğitim ve hayır işlerine ayrılır.

-Satılmaz miras bırakılmaz.

Miri Toprak Çeşitleri

Ocaklık

-Gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardır.

Yurtluk

-Gelirleri sınır boylarındaki askerlere ayrılan topraklardır.

Paşmaklık

-Gelirleri padişahın eşlerine ve kızlarına ayrılan topraklardır.

Arpalık

-Üst düzey devlet görevlilerine emeklilik döneminde geçimini sağlaması için bırakılan toprak.

Mevat

-Verimsiz topraklar.

Mukataa

-Gelirleri doğrudan devlet hazinesine ayrılan topraklardır.

Havas-ı Hümayun

-Hükümdara aittir. Geliri hazineye bırakılır.

Malikane

-Devlet için üstün hizmet yapan kişilere verilen topraklar.

Metruk

-Otlak, meralardan oluşan halkın ortak kullandığı boş toprak.

Dirlik

-Devlet memurlarının ve rütbeli askerlerin hizmet karşılıkları ödenirdi. 3′ e ayrılır.

Has

-Yıllık gelirleri 100 bin akçeden fazla olan arazileridir. Padişaha, şehzadelere, divan üyelerine, beylerbeyine, sancakbeyine verilirdi.

Zeamet

-Yıllık geliri 20-100 bin akçe arası olan arazileridir.

-Kadı, subaşı, kale komutanları, divan katipleri ve orta dereceli memurlara verilir.

Tımar

-Yıllık gelirleri 20 bin akçeye kadar olan arazilerdir.

-Sipahilere verilir.

-Üç’e ayrılır.

Eşkinci Tımarı : Savaşlarda yararlık gösteren askerlere verilen tımardır.

Mustahfız Tımarı : Cami imamlarına, hatiplere, müderrislerine verilen tımardır.

Hizmet Tımarı : Saray görevlilerine verilen tımardır.

DİKKAT !!! Merkezden verilen tımarlara Tezkireli Tımar, taşradan verilen tımarlara Tezkiresiz Tımar denir.

Tımar Sisteminin Yararları

-Tımar sistemi sayesinde güvenlik, askerlik (ordu) , tarım (sosyal) , maliye (vergi) alanında düzen sağlanmıştır.

-Üretimde süreklilik sağlanmıştır.

-Hazineden para çıkmadan savaşa hazır ordu oluşturuldu.

-Ülke bayındır haline geldi.

-Taşralarda devlet otoritesi, iç güvenlik sağlandı.

-Devlet memurlarının ve rütbeli askerlerin hizmet karşılıkları ödenmiştir.

DİKKAT !!! Fethedilen toprakların, vergi gelirlerinin , ülke topraklarındaki insanların kaydedildiği defterlere “Tahrir Defterleri” denir.

NOT : Vasiyetlerin ve malların kaydedildiği defterlere “Tereke Defterleri” denir.

TARİH TÜM KONU ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ.

TARİH TÜM KONU TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.