KONU ANLATIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

PROJE TABANLI ÖĞRETİM

Proje Tabanlı Öğretim

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri Proje Tabanlı Öğretimden  bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

 • Bu öğretimin temelinde yapılandırmacılık vardır.

Özellikleri

 • Kazanımlara uygun olmalıdır.
 • Çocuğa uygun olmalıdır.
 • İlgi çekici ve merak uyandırıcı olmalıdır.
 • Birden fazla çözüm yolu olmalıdır.
 • Hayatilik ilkesine uygun olmalıdır. Yani günlük hayatla ilişkilendirilmelidir.
 • Birden fazla çalışma ortamı vardır.
 • Sentez basamağı daha ağırlıklıdır.
 • İlerlemeci bir anlayış vardır.
 • Önemli olan süreçtir ama bir ürün ortaya çıkarılmalıdır.
 • Grupla veya bireysel olarak çalışma yapılır.
 • Öğretmen rehberdir.
 • Yaşamda önemi olmayan bilginin hayatımızda yeri yoktur.
 • Tek çözüm yolu yoktur.
 • Okul ve yaşam iç içedir.
 • Üst düzey zihinsel beceriler kazandırmak amaçtır.
 • Öğrenilenler kalıcıdır.
 • Zekanın farklı boyutlarının kullanılması sağlanır.

Konu Seçimi

 • Konu gerçek hayattan seçilmelidir.
 • Birden fazla kaynaktan bilgi toplanmalıdır.
 • Öğrencide merak uyandırmalıdır.
 • Öğrenciyi güdülemelidir.
 • Araştırmaya dayalı konular seçilmelidir.

Öğrenme Ders Aşamaları

 • Konu seçilir.
 • Konu tartışılır.
 • Konu araştırılır.
 • Proje hazırlanır.
 • Öğrenci sunum yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.