REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

REHBERLİK NEDİR

REHBERLİK NEDİR

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Rehberlik ve Özel Eğitim dersi içerisinde yer alan Rehberlik Nedir konusundan bahsedeceğiz. KPSS’ de Rehberlik ve Özel Eğitimden 10 soru çıkmaktadır. Rehberlik ve Özel Eğitim uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

 • Bireyin kendini tanıması, çevreyle etkileşim içinde kendini gerçekleştirmesi amacıyla sunulan sistemli, profesyonel gizlilik ve gönüllülük esaslı bir yardım sürecidir.
 • Rehberlik ilkeleri kesinlikle değişmez.
 • Bireyi tanıma tekniklerinin asıl amacı bireyin kendini tanımasıdır.
 • Rogers’a göre benlik önemlidir ve ikiye ayrılır. Gerçek benlik ve ideal benlik.
 • Gerçek Benlik; Kişinin sahip olduğu benliktir.
 • İdeal Benlik; Bireyin sahip olmak istediği benliktir.
 • Bireyin gerçek benliği ve ideal benliği arasındaki fark ne kadar az ise benlik saygısı o derece yüksektir.
 • PDR’de gizlilik ihlal edilemez.
 • Alkol, intihar gibi durumlarda danışman aileye haber vermelidir.
 • Gizlilikte saygı ve güven kurma vardır.
 • Gönüllü olma durumunda verim artar.
 • Kriz durumu varsa bireyde gönüllülük aranmaz.
 • Yaşam boyu süren bir süreçtir.
 • Yardımdır.
 • Son söz bireye ait olmalıdır.

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi(Kendini Gerçekleştirme)

 • İhtiyaçlar hiyerarşisi 7 basamaktan oluşur.
 • Maslow insancıl(Hümanist) yaklaşımın en önemli temsilcisidir.
 • Her insan doğuştan itibaren kendini gerçekleştirme potansiyeline sahiptir.
 • Birey ihtiyaçlarını yeterli oranda doyurduğu takdirde bir üst seviyeye geçebilir.
 • En alttan En üst basamağa doğru sıralama aşağıda verilmiştir;
 • Fizyolojik İhtiyaçlar – Güvenlik – Ait olma – Saygı/Statü (Bilinme) – Bilme/Anlama – Estetik – Kendini Gerçekleştirme

Kendini Gerçekleştiren Bireylerin Özellikleri

 • Davranışları doğaldır.
 • Yaşam biçimleri ve görüşleri farklıdır.
 • Gelişmiş mizah anlayışına sahiptir.
 • Duyarlıdırlar.
 • Dost sayıları azdır.
 • Atılgandır.
 • Anı yaşarlar.
 • Yeni yaşantılara açıktır.
 • Psikolojileri sağlamdır.
 • İletişim becerileri yüksektir.
 • Tutarlıdırlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Arasındaki Farklar

Rehberlik

 • Bilişseldir.
 • Bilgi vermek esas amaçtır.
 • Bireysel ya da grupla yapılabilir.
 • Doğrudan uzmanlık şartı aranmaz.
 • Sistemlidir.

Psikolojik Danışma

 • Duyuşsaldır.
 • Müdahale edicidir.
 • Sistemli değildir. Beklenmeyen olaylar yaşanabilir.
 • Teröpatiktir.

PDR’ de Etik İlkeler

 • Danışan ve danışmanın uyması gereken ilkeler vardır.
 • Bu ilkelere uyulmazsa danışan ve danışmanın arasındaki saygı ve güven bozulur.
 • İlkeler; Gizlilik , Gönüllülük , Değer Aktarımı Yapma , Mesleği Kötüye Kullanma , Bireye ve Topluma Karşı Sorumluluk , Mesleki Sınırlarını Aşan Konulara Girmeme , Para.

 

 

REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.