KONU ANLATIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sınıf Dışı Öğretim Tekniklerinden bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

1.Görüşme

 • Uzmandan bilgi almak amacıyla birey uzmanın yanına gider görüşme yapar.

2.Uzman Daveti

 • Uzman sınıfa getirilir.
 • Uzmanı sınıfa getirmekteki amaç çocukların birinci elden bilgiye ulaşmasını sağlamaktır.

3.Ödev

 • Ödevler eğitsel değerler taşır.
 • Ödevler öğrenci gelişimine uygun olmalıdır.
 • Ödev ceza amaçlı verilemez.
 • Boş zamanları değerlendirmek için, yetiştirilmeyen konular için ödev verilemez.
 • Ödev derse hazırlıklı gelinmesi ve tekrar edilmesi amacıyla verilebilir.

4.Sergi

 • Öğrenciler tarafından üretilen ürünlerin herkes tarafından görülmesi amacıyla yapılır.
 • Yapılan ürünlerin değerlendirilmesi de bu sayede olabilir.

5.Gözlem

 • Gözlemin amacı bilgi toplamaktır.
 • Sonuçlar rapor haline getirilir.
 • Görerek yaşayarak öğrenme vardır.

6.Gezi

 • İlk elden çocuğun somut yaşantı geçirmesidir.
 • Gezi doğal ortamda yapılır.
 • Görerek ve yaşayarak öğrenme vardır.
 • Değerlendirme gezi esnasında yapılır.

KAVRAM YANILGILARI

 • Kişisel deneyimlerle oluşmuştur.
 • Bilimsel gerçeklerle örtüşmez.
 • Kalıcı öğrenmeleri engeller.

1.Kavramsal Değişim Metinleri

 • Öğrenciye bir metin verilir.
 • Verilen bu metinlerde hem kavram yanılgıları vardır hemde bu kavram yanılgılarını giderecek metinler vardır.
 • Öğrenci bu metinlerle önce dengesizlik yaşarken sonra dengeye geçer.

2.Kavram Haritaları

 • Sunuş yolu kullanılır.
 • Anlamlı öğrenmelerin sağlanması kolaylaşır.
 • Tümdengelim yolu kullanılır.
 • Ön organize edici olarak kullanılır.
 • Bütünden parçaya çizilir.
 • Kavramlar arasında ilişkiyi gösterir.
 • Her kademede kullanılabilir.
 • Analiz düzeyinde hedefleri kazandırır.
 • Bir konu-ders bütün olarak görülür.

3.Tahmin-Gözlem-Açıklama

 • Öğrenciye ilk önce konu-deney vb. tahmin ettirilir.
 • Sonra gözlem yaptırılır.
 • Son olarakta gözlem ve tahmin arasındaki açıklama yaptırılır.

4.Kavram Karikatürleri

 • Hayatilik ilkesine uygundur.
 • Eğitsel değer taşır.
 • Yeni hedeflere dayalı olmalıdır.
 • Dengesizlik yapılır ve kavram yanılgıları belirlenir ve bu yanılgılar giderilir.
 • Tartışma ortamı için uyarandır.
 • Ön bilgileri açığa çıkarılır.
 • Güdülemeyi artırır.
 • Alternatif bakış açısı kazandırılır.
 • Bilgiyi sorgulatır. Düşünmeyi derinleştirir.

5.Vee Diyagramı

 • Ortaya kocaman bir V harfi yazılır.
 • V harfinin soluna “Planlama” yazılır.
 • V harfinin ortasına “Problem” yazılır
 • V harfinin sağına “Değerlendirme” yazılır.
 • V harfinin alt sivri ucuna “Uygulama” yazılır.
 • Planlama teoridir.
 • Uygulama pratiktedir.
 • Deney yönteminde kullanılır.
 • Ölçme aracı olarak kullanılır.

6.Anlam Çözümleme Tablosu

 • Kavramlar ve bu kavramlara ilişkin özellikleri gösterilir.
 • Kavramlar arasındaki benzerlikler ya da farklılıkları ortaya koyar.

 

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.