COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI-HAYVANCILIK

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI-HAYVANCILIK

Bu yazımızda Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası Hayvancılık  konu anlatımını hazırladık. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası konusu ile ilgili KPSS ve TYT Sınavında her yıl ortalama 4-5 soru gelmektedir. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası konu anlatımını çalıştıktan sonra Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası çıkmış sorular ve test sorularını da çözmenizi tavsiye ederiz.

TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK

Türkiye’de Hayvancılığı Etkileyen Koşullar

-Ülkemizin önemli geçim kaynaklarından biridir hayvancılık.

-Yiyecek-içecek sağlamak, deri ve yün ihtiyacını karşılamak için hayvancılık yapılır.

-Yüksek yaylalarda yetişen otlar büyükbaş hayvancılığı etkiler. Bozkırlar küçükbaş hayvancılığı etkiler.

UYARI !!!!!

Hayvancılığın gelişimi için ;

** Hayvan soyları ıslah edilmeli

** Besi ve Ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalıdır.

** Pazarlama kolaylıkları sağlanmalı.

** Hayvanların erken kesimi önlenmeli.

** Otlaklar korunmalı

** Hayvan bakımı sağlanmalı.

DİKKAT !!!!!

**Türkiye’de hayvan sayısı oldukça fazladır. Ancak verimi çok düşüktür. Nedeni ise mera hayvancılığının yapılıyor olması. 

Büyükbaş Hayvancılık

-2 türü vardır.

Besi-Ahır Hayvancılığı

-Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde yapılır.

-Kapalı ortam vardır.

-İklimden etkilenmez.

-Hayvanların besini olarak suni yem kullanılır.

-Verimi yüksek olur.

-Büyük şehirlerin çevresinde ahır-besi hayvancılığı yaygındır.

-Karadeniz ve Marmara Bölgesi civarında “manda” yetiştirilir.

UYARI!!!!!

** Türkiye ‘de ;

Samsun Manda

Ağrı yerli sığır 

Konya kültür sığırı

Erzurum melez sığırı yetiştirilmesinde birinci olmuştur.

Otlak-Mera hayvancılığı

-Çayırlara meralara bağlı yapılır.

-Verim düşüktür.

-İklimden etkilenir. (Verimin düşük olma sebebi)

-Doğu Karadeniz ve Erzurum – Kars civarında yaygın olarak yapılır.

Küçükbaş Hayvancılığı

-En çok koyun yetiştirilir.

-Koyun geniş düzlüklerde yetiştirilebilir. Bu yüzden iç bölgelerde daha fazla yetiştirilir.

-En fazla İç Anadolu’da yetiştirilir.

DİKKAT !!!!!!

** Koyunun en çok bulunduğu il Van ‘ dır.

** Ülkemizde en çok bozkır olduğu için koyun sayısı fazladır.

Kıl Keçisi 

-Engebeli arazilerin ve maki bitki örtüsünün olduğu alanlarda yetişir.

-Akdeniz’de sayısı fazladır ve orada yetiştirilir.

DİKKAT !!!!!

En fazla kıl keçisi Mersin’dedir..

Tiftik Keçisi

-Yünü kalitelidir.

-Anadolu’da yetişir.

-Ankara il birincisidir.

Kümes Hayvancılığı

-Büyük şehir çevrelerinde yoğun olarak üretilir.

-Suni yem kullanılır.

-Kapalı ortamda yetiştirildiği için iklimden etkilenmez.

-Kentleşme sebebi ile gelişmesi hızlanmıştır.

DİKKAT !!!!!

** Bolu kümes hayvancılığında il birincisidir

Balıkçılık

-Karadeniz balıkçılığın en yoğun yapıldığı yerdir.

-Karadeniz de balık çeşidi az iken, balık sayısı fazladır.

-Doğu Karadeniz de tarım alanı yetersizliğinden balıkçılık gelişmiştir.

DİKKAT !!!!!

Boğazlar ve Marmara Denizi akıntıların olduğu yerlerdir. Bu yüzden balıkçılık potansiyeli yüksektir.

İç su balıkçılığında Van Gölü’nde inci kefali vardır.

Yarımada Olan Ülkemizde Neden Balıkçılık Gelişmemiştir;

-Açık deniz balıkçılığının yapılmaması (kıyı balıkçılığının yaygın olarak yapılması)

-Zamansız avlanma

-Soğuk hava depolarının yetersiz olması

-Halkta balık kültürünün olmaması

-Suların kirli olması

-Balık sanayisinde yetersiz kalınması vb. sebeplerden ülkemiz balıkçılıkta geri kalmıştır.

İpek Böcekçiliği

-Güney Marmara civarında üretilir.

-İpek böcekleri dut yaprağı ile beslenir.

-Dokuma sanayinde kullanılır.

-İpek yerine çıkarılan suni ipek yüzünden ipek böcekçiliği gerilemişti.

-İpek böcekçiliğinin geliştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Diyarbakır, Hatay ve Antalya’da üretimler başlamıştır.

DİKKAT !!!!!

Diyarbakır, yaş koza üretiminde dünya birincisidir.

Arıcılık

-Bitki çeşitliliğinin fazla olması arıcılık faaliyetlerini artırmış ve geliştirmiştir.

-Tüm Türkiye’de arıcılık yapılır.

-Bal üretiminde il birincisi Ordu olmuştur.

-Gezginci arıcılık ile yıl boyunca bal üretimi yapılır.

DİKKAT !!!!!

** Bal üretiminde Dünya ikincisiyiz. Dünya birincisi ise Çin’dir.

UYARI !!!!!

** Ülkemizde en çok arıcılık yapan iller; Muğla,Ordu,Antalya,Adana, ve Sivas’tır.

**İpek böcekçiliği ve arıcılık yapılırken ilaçlama zamanlarına dikkat edilmelidir. Çünkü havaya sıkılan ilaçlar bu üretimlere zarar verebilir.

** Kovan sayısında il birincisi; Muğla iken, Bal üretiminde il birincisi; Ordu’dur.

Türkiye Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

-Milli gelire katkı sağlar.

-Dış satım gelirine destek sağlar.

-İlaç ham maddesi olarak kullanılan bir alandır.

-Maddi gelir kaynağıdır.

-Besin üretimi yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.