COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI – SANAYİ ve TİCARET

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI – SANAYİ

Bu yazımızda Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası-Sanayi konu anlatımını hazırladık. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası konusu ile ilgili KPSS ve TYT Sınavında her yıl ortalama 4-5 soru gelmektedir. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası konu anlatımını çalıştıktan sonra Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası çıkmış sorular ve test sorularını da çözmenizi tavsiye ederiz.

SANAYİ

-Ham maddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin işlenerek kullanışlı duruma getirilmesi için yapılan eylemlere sanayi denir.

-Sanayinin %56’sı Marmara Bölgesindedir.

-Sanayinin %1 i Doğu Anadolu’dadır. Doğu Anadolu sanayinin en az olduğu yerdir.

-Sanayinin en büyük sorunu sermayenin az olmasıdır.

-Türkiye’nin yer şekillerinin elverişli olduğu yörelerde sanayi gelişmiştir.

-Türkiye’de bazı ham maddeler açısından bol bir ülkedir.

-Coğrafi konumumuz pazarlamayı çok elverişli bir hale getirmiştir.

UYARI !!!!!

Sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde Milli gelir yüksektir, dış ticaret açığı azdır, işlenmiş maddelerin dış satımı fazladır, dışarıdan alınan ham madde miktarı artar.

UYARI !!!!!

Bir yörede sanayinin gelişmesi için gerekli olan şartlar; Pazarlama, Ulaşım, Ham madde, Sermaye, Enerji, İş gücü, Teknoloji, İşletme’dir.

Türkiye’de Sanayi Kuruluşlarının Dağılımı

HAM MADDE

-Rize’de çay fabrikaları vardır. Ham maddeye yakın olduğu için.

-Şeker pancarının olduğu yerlerde şeker fabrikaları vardır. Ham maddeye yakın olduğu için, ilk şeker fabrikaları Uşak ve Alpullu şeker fabrikalarıdır.

-Doğu Anadolu Bölgesinde et ve süt ürünleri,

-İç Anadolu Bölgesinde unlu mamullerin üretilmesi için fabrikalar kurulmuştur.

-Elazığ’da bakır ve krom işletmeleri bulunur.

-Karadeniz Bölgesi’nde kağıt fabrikaları vardır.

-Adan’da ve Kıyı Ege’de pamuklu dokuma yapılmaktadır.

-Seydişehir’de alüminyum işletmesi vardır.

-Türkiye’nin her yerinde çimento fabrikaları bulunmaktadır.

DİKKAT !!!!!!

Şeker fabrikalarının pancar üretim alanına yakın kurulması gerekir çünkü pancar hızlı bozulan bir besindir ve çıkarıldığından itibaren hızlıca işlenmesi gerekmektedir.

Enerji

-Karabük ve Ereğli ‘de Demir Çelik Fabrikaları bulunur.

Ulaşım

-Hem ham maddenin ulaşımında hem pazarlamasında önemli rol oynar.

-Samsun’da bakır işletmeleri,

-İskenderun’da demir çelik işletmeleri,

-Mersin, Aliağa ve İzmit ‘te petrol rafinelerinin kurulmasında ulaşımın etkisi fazladır.

Sermaye ve Pazar

-İstanbul’da dokuma, tütün ve ilaç sanayi vardır.

-Eskişehir’de ve Ankara’da uçak fabrikası vardır.

-Liman kentleri önde olmak üzere birçok ilimizde sanayinin gelişmesini pazarlama koşulları kolaylaştırmıştır.

UYARI!!!!!

Türkiye’de en yaygın sanayi kolu gıda sanayisidir.

Türkiye’nin ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te kurulmuştur.

Türkiye ihracatının ilk sırası sanayi ürünleridir.

Türkiye sanayisinin ürünleri içinde birinci olan otomotiv sanayisidir.

Ticaret

-Mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir.

-İç ticaret, dış ticaret ve transit ticaret olmak üzere üç çeşit ticaret vardır.

İç Ticaret

-Ülke içinde yapılan ticarete “iç ticaret” denir.

-Ulaşım ve sanayinin geliştiği yerlerde, liman şehirlerinde ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde gelişmiştir.

DİKKAT !!!!!!

Nüfus dağılışının farklı olması, ulaşım sisteminin gelişmiş olması, tanıtım-reklam ve pazarlama tekniklerinin gelişmiş olması iç ticareti kolaylaştırır.

DİKKAT !!!!!

İstanbul Türkiye’nin en büyük ticaret merkezidir

Dış Ticaret

-Ülkeler arasında yapılan ticarettir.

-Dışarıdan mal alınmasına “ithalat“, dışarıya mal satılmasına “ihracat” denir.

-Bir ülkenin toplam dış alım-satımına “dış ticaret hacmi” denir.

-Dış alım dış satımdan fazla olursa “dış ticaret açığı” oluşur.

-Dış satımın dış alımdan fazla olmasına “dış ticaret fazlası” denir.

Transit Ticaret

-Ülkeler arasında ticaret yapılırken arada kalan ülkelerin ulaşım sistemlerinin kullanılmasına durumuna denir.

-Türkiye’nin jeopolitik konumundan dolayı transit ticareti kolaylaştırmıştır.

-İstanbul, İzmir, İskenderun, Mersin, ve Trabzon limanları önemli ticaret yollarıdır.

Serbest Ticaret Bölgeleri

-Gümrük tarifesi ve kısıtlamaları olmadan ticaret yapılan bölgelere serbest ticaret bölgeleri denir.

DİKKAT !!!!!!

Mersin–> İlk serbest bölgedir.

Antalya Serbest Bölgesi

Ege Serbest Bölgesi

Kocaeli Serbest Bölgesi

Bursa Serbest Bölgesi

Denizli Serbest Bölgesi

Gaziantep Serbest Bölgesi

İzmir Serbest Bölgesi

Kayseri Serbest Bölgesi

Rize Serbest Bölgesi

Mardin Serbest Bölgesi

Trabzon Serbest Bölgesi

İstanbul Trakya Serbest Bölgesi

Adana Serbest Bölgesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.