COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI-TARIM

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI-TARIM

Bu yazımızda Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası Tarım konusu içerisinde yer alan Tarım konu anlatımını hazırladık. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası-Tarım konusu ile ilgili KPSS Sınavında her yıl ortalama 1-2 soru gelmektedir. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası konu anlatımını çalıştıktan sonra Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası çıkmış sorular ve test sorularını da çözmenizi tavsiye ederiz.

1.Tarım

-Tarım 1950’li yıllardan itibaren Türkiye’de makineli tarımın da yaygınlaşması ile birlikte daha geniş arazilere yayılmıştır.

UYARI !!!!!

Tarla bitkileri içinde en büyük alan tahıllara aittir.

Tarım Tipleri

Ekstantif Tarım;

-Kötü tarım, kaba tarım ya da ilkel tarım olarak bilinir.

-Verim düşüktür.

-Gelişmemiş yerlerde kullanılır.

-Geniş arazilerde uygulanır.

-Çay ekstantif tarım ürünüdür.

İnstantif Tarım Ürünü

-Modern tarım yöntemidir.

-Gelişmiş yerlerde uygulanır.

-İnsan emeği ön plana çıkar.

Verimi yüksektir.

-Geniş ova ve deltalarda yapılır.

Nadas Tarımı

-Toprağın bir yıl boş bırakılarak ekim yapılmaması durumudur.

-Erozyona neden olur.

-Yağış azlığı nedeni ile yapılır.

-En fazla İç Anadolu’da ki tarlalar nadasa bırakılır.

-Sulama ile nadas önlenebilir.

Nöbetleşe Tarım

-Bir tarlaya ya da araziye her yıl farklı ürün ekilmesidir.

-Nadası engeller.

-Erozyonu engeller.

2. Tarımı Geliştirmek İçin Neler Yapılmalı

Sulama

-Tarımda verimi artıran en önemli şeylerden biride sudur.

-Sulama ile verim artar.

-Verim arttığı için gelir artar.

-Toprak verimlediği için ürün çeşidi artacaktır.

-Sulama artarsa nadasa bırakma azalır.

UYARI !!!!!

Sulamanın yaygınlaşması Güney Doğu Anadolu Bölgesinde tarım yapılacak alanı artırmıştır.

UYARI !!!!!

Sulanan alanların genişlemesi ile;

-Nadas alanları daralır.

-Gelir artar.

-Göç verme olayı azalır.

-Üretimde süreklilik sağlanır.

Üretimde dalgalanma yaşanma riski en aza indirilir.

Tohum Islağı

-Kaliteli tohum üretimi demektir.

-Tohum ıslağı ile bölgenin iklim özelliklerine uygun yüksek verim elde edilebilir.

Makineleşme

-Toprağın daha iyi işlenmesini sağlar.

-Engebeli arazilerde kullanımı uygun değildir.

-Makineleşme ile verim artırılır.

-Ekilen alanlar genişler.

-Ekim süresi kısalır.

-Hasat süresi kısalır.

UYARI !!!!!

Makineleşme zamandan, iş gücünden tasarruf sağlar. Köyden kente göç makineleşme yüzünden artmıştır.

Arazi Toplulaştırması

-Miras yoluyla küçük parçalar haline gelmiş olan tarım alanlarının birleştirilmesi ile toplulaştırma yapılır.

-Engebenin çok olduğu Doğu Karadeniz de en az uygulanır.

-Toplulaştırma ile tarım alanı ekilirken oluşan zaman kaybı azalır.

-Düz arazilerde yapılan toplulaştırma erimi artırır.

Gübreleme

-Toprakta eksilen minerali toprağa kazandırarak verimin artmasını sağlar gübreleme.

-En çok gübreleme Akdeniz Bölgesinde yapılır.

-Yağışın yeterli olmadığı yerlerde sulamaya bağlıdır.

Toprak Bakımı

-Tarım verimini artırmak için toprak bakımı en önemli koşullardan biridir.

-Toprak ne kadar bakımlı olursa verimi o kadar yüksek olur.

-Erozyona karşı önlem alınmalı, anız yakımı engellenmelidir.

UYARI !!!!!

Organik tarım doğal çevrenin korunmasında, insan sağlığını koruyan ürünler üretilmesinde ön plandadır.

DİKKAT !!!!!

Bir yörede yaygın olarak üretilen bitkilere“monokültür bitki” denir.

3. Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri

Fındık;

-Ilık kış ve devamlı nem isteyen iklimde yetişir. Başlıca yetiştiği yer Karadeniz’dir.

-Her mevsim yağış şarttır.

-Karadeniz’in kıyı kuşağında kendiliğinden yetişir.

-Türkiye üretimde Dünya birincisidir.

-En çok Ordu ve Giresun’da yetiştirilir.

DİKKAT !!!!!

Fındık Karadeniz ikliminin tanıtıcı bitkisidir.

Çay;

-Ilıman iklim kuşağı ve sürekli nem isteyen alanlarda bulunur.

-Türkiye Dünya üretiminde 5.sırada bulunuruz.

-Tamamı Doğu Karadeniz’de yetişir.

DİKKAT !!!!!

Çay yaprakları dayanıklı değildir, toplandıktan hemen sonra işlenmesi gerekmektedir. Bu yüzden yetiştirildiği yerde işlenir.

UYARI !!!!!

Çay ülkemize Zihni Derin tarafından getirilmiştir.

Kenevir

-Samsun çevresinde ekimi yapılır.

-Denetimli elde edilir. Nedeni; Uyuşturucu elde edilmesi.

-Genelde Batı Karadeniz çevresinde ekimi yapılır.

Pirinç

-Sulama ile yetiştirilir.

-En çok Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde yetiştirilir.

-Devlet kontrolünde yetiştirilir. Nedeni; Bataklık alanda yetiştirilmesinden dolayı sıtma hastalığına neden olur.

Ayçiçeği

-Vertisol topraklarda yetiştirilir.

-Yağ endüstrisinin önemli ham maddesidir.

-Bu toprak türü en çok Edirne ve çevresinde bulunduğu için, Ayçiçeği en fazla Trakya’ da yetiştirilir.

Zeytin

-Akdeniz Bölgesinde yetişir.

-Yağ sanayisinde kullanılır.

Güneydoğu Anadolu batısından başlayarak Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesinde yetiştirilir.

DİKKAT !!!!!

Zeytin Akdeniz ikliminin kanıtıdır.

Üzüm

-Düşük kış sıcaklığına dayanıklı bir bitkidir.

-Kuru ve yaş hali vardır.

-İhraç değeri yüksektir.

Haşhaş

-Türkiye’de doğal yetişme alanı çok geniştir.

-Ege Bölgesi’nde, İç Batı Anadolu’da, Afyon’da ve Akdeniz’de yetişir.

-Ancak uyuşturucu elde edilebildiği için devlet kontrolünde üretimi yapılır.

-Dünya’nın en büyük Alkoloidler fabrikası Bolvadin (Afyon) ‘dedir.

Tütün

-İlkbahar’da su ister.

-Yaz mevsiminde sıcak,kuru bir hava ister.

-Ege Bölgesinde fazlaca yetişir.

-En çok Manisa’dadır.

-Önemli sanayi bitkisidir.

-İklim seçmeyen tütün toprak seçer. İç Anadolu’da yetişmeme sebebi toprağın uygun olmamasıdır.

Gül

-Kozmetik, yağ, gıda gibi birçok alanda kullanımı vardır.

-Akdeniz Bölgesinde yetiştirilir.

-Önemli bir sana ürünüdür.

İncir

-Kış ılıklığı ister.

-Aydın civarında yetişir.

-Kuru incir üretiminde Türkiye Dünya birincisidir.

Keten

-Tohumu boya sanayinde kullanılır.

-İp,çuval,urgan vb.yapımında kullanılır.

-Üretim alanı sınırlıdır.

-En çok Marmara bölgesinde yetiştirilir.

Anason

-Eczacılıkta ve alkol üretiminde kullanılır.

-Göller Yöresinde yetiştirilir.

Mısır

-Sulama ile yetişir.

-Yağlık bir besindir.

UYARI!!!!!!

Mısır Karadeniz Bölgesinin bitkisi olmasına rağmen sulama yapılarak en çok Akdeniz Bölgesinde yetiştirilir.

Muz

-Akdeniz’de yetiştirilen tropikal bir üründür.

DİKKAT !!!!!

2011 yılında Güney Sudan ile toprak kiralama sözleşmesi yapıldı ve böylece muz plantasyonu başlamış oldu.

UYARI !!!!!

Muz Mersin – Anamur çevresinde yetiştirilir. Bu bölge de yetişmesinin temel nedeni özel ve matematik konumudur.

Antep Fıstığı

-Bir yıl fazla bir yıl az ürün verir.

-En çok Şanlıurfa ve Gaziantep’te yetiştirilir.

-Türkiye, İran’dan sonra en çok üretim yapan ülkedir.

Yer Fıstığı

-Yağ yapımında kullanılan önemli bir bitkidir.

Kayısı

-Ülkemiz için önemli bir ihraç ürünüdür.

-Yayılım alanı geniştir, birçok yerde üretimi mevcuttur.

Turunçgiller

-Kış ılıklığı ister.

-Limon, portakal, mandalina ve greyfurt bu grupta yer alır.

-Akdeniz ve Ege Bölgesinde üretimi vardır.

-Dış satım ürünlerindendir.

Kırmızı Mercimek

-Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, kurak iklimde yetişir ve birincidir bu bölgede.

Baklagiller

-Nohut, yeşil mercimek ve fasulyeye verilen ortak isimdir.

DİKKAT !!!!!

Baklagiller toprağı azot bakımından zenginleştirir. Baklagillerin ekildiği toprak sonraki yıl için gübrelenmiş olur.

Pamuk

-Güney Doğu Anadolu üretimde birinci sıradadır.

-İç Anadolu yazlar kısadır, Karadeniz ise kurak değildir. Bu sebeple bu bölgelerde pamuk yetiştirilemez.

DİKKAT !!!!!

Pamuk yetişen her yer buğday da yetiştirilebilirken, buğdayın yetiştiği her yerde pamuk yetiştirilemez.

Pamuk çekirdeğine, çiğit denir. Bu çiğitlerden yağ edilir. Yağ elde edilen çiğit artığı hayvan yemi olarak kullanılır.

GAP Projesi ile sulama bu bölgeye gitmiştir ve pamuk üretimi bu bölgede artmıştır.

Şeker Pancarı

-Sulama ile yetiştirilir.

-İç Anadolu en çok şeker pancarı yetiştiren bölgedir.

DİKKAT !!!!!

Şeker pancarı kısa sürede işlenmesi gereken bir bitkidir. Bu yüzden üretilen yerlerde fabrikaları da vardır.

Şeker Pancarı Güney Doğu Anadolu Bölgesinde üretilmez, bu yüzden burada fabrikası da yoktur.

Buğday

-Türkiye’nin en fazla ekilen tarım ürünüdür.

-En fazla Konya çevresinde üretilen buğday çeşitli alanlarda kullanılır.

Arpa

-Doğu Anadolu Bölgesinde buğday ekiminin olmadığı yerlerde arpa üretimi yapılır.

-Alkollü içecek sanayinde kullanılır.

-Hayvan yemi olarak kullanılır.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI TARIM KPSS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.