KONU ANLATIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

YAPILANDIRMACILIK

Yapılandırmacılık

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yapılandırmacılıktan bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

 • Temel hareket noktası pragmatizmdir.
 • Bireyin nasıl anladığını ve nasıl öğrendiğini açıklayan anlayıştır.
 • Temsilcileri; Piaget, Vygotsky, John Dewey ve Gestalt’tır.
 • .

Bilgi

Nesnel Bilgi ve Öznel Bilgi olmak üzere 2’ye ayrılır.

Nesnel Bilgi

 • Çaba sarf etmeden öğrenilir.
 • Doğrudan ulaşılır.
 • Ezberdir.

Öznel Bilgi

 • Yaparak- yaşayarak öğrenilir.
 • Bilgiyi kendisi oluşturur.
 • Bilgi çocuktan bağımsız değildir.

Bilginin Kaynakları

1.Kaynak

 • Asıl kaynaktır.
 • Yapılandırmacı yaklaşımın temelini 1.kaynak oluşturur.

2.Kaynak

 • Asıl kaynak ile alıcı arasında köprü görevi görür.

Öğrenci

 • Aktiftir.
 • Yaparak yaşayarak öğrenir.
 • Merkezdedir.
 • Araştırır, keşfeder sorgular.
 • Transfer edebilir.

Öğretmen

 • Rehberdir.
 • Sınıf ortamını düzenler.
 • Her öğretmen aynı zamanda öğrencidir.
 • Öğretmen yol göstericidir.

Yapılandırmacılığın Özellikleri

 • Hedef değil kazanım ifadesi kullanılır.
 • Sarmal tasarım kullanılır.
 • Tümdengelim metodu kullanılır.
 • Etkinlik merkezlidir.
 • Süreklidir, yaşam boyu devam eder.
 • Öğrenmeyi öğrenmek esastır.
 • Ortam öğrencilerin kendi çözüm yollarını bulacağı şekilde olmalıdır.
 • İlerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefesi kullanılır.
 • Planlama sürecini öğretmen ve öğrenci birlikte yapar.
 • Öğrencinin ne kadar öğrendiği değil, işe yarayanı kadarını öğrenmesi gereklidir.

Değerlendirme

 • Süreç + sonuç değerlendirmesi yapılır.
 • Çok boyutlu bir değerlendirme süreci vardır.

Aşamaları

5E Kuramı

 • Ön bilgileri harekete geçirme —-> Giriş
 • Yeni bilgi oluşturma —-> Keşfetme
 • Bilgiyi anlamlandırma —-> Açıklama
 • Bilgiyi farklı durumlarda kullanma —-> Derinleştirme
 • Bilginin farkına varma —-> Değerlendirme

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.