KONU ANLATIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

YAŞANTI TEMELLİ ÖĞRENME

YAŞANTI TEMELLİ ÖĞRENME

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yaşantı Temelli Öğrenmeden bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

Somut Yaşantı

 • Duyulara hislere dayalıdır.
 • Somut yaşantı + Yansıtıcı gözlem = Değiştiren
 • Somut yaşantı + Aktif yaşantı = Yerleştiren

Yansıtıcı Gözlem

 • Uygulamaya ya da izlemeye dayalı öğrenmedir.
 • Yansıtıcı gözlem + Soyut kavramsallaştırma = Özümseyen
 • Yansıtıcı Gözlem + Somut yaşantıcı = Değiştiren

Soyut Kavramsallaştırma

 • Düşünerek öğrenmedir.
 • Soyut Kavramsallaştırma + Aktif yaşantı = Ayrıştıran
 • Soyut Kavramsallaştırma + Yansıtıcı gözlem = Özümseyen

Aktif Yaşantı

 • Yaparak, yaşayarak öğrenmedir.
 • Aktif yaşantı + Somut yaşantı = Yerleştiren
 • Aktif yaşantı + soyut kavramsallaştırma = Ayrıştıran

Dunn’ın Öğretim Stili

 • Görsel
 • İşitsel
 • Kinestetik

Öğretim Etkinlikleri Modeli (Gagne )

 • Hem davranışçı hem bilişsel eğitimcidir.
 • Öğrenmeler zihinde oluşurken hem içsel hem de dışsal uyarıcılar etkisiyle meydana gelir.

Gagne’nin Öğrenme Ürünleri

 • 1-Sözel bilgi —-> Bilme düzeyindeki hedefler bulunur.
 • 2-Bilişsel Stratejiler —> Sentez basamağındaki hedefler bulunur.
 • 3-Tutumlar —-> Duyuşsal Hedefler bulunurlar. Bir şeyi yapmaktan hoşnut olmak.
 • 4-Psikomotor Beceriler—> Psikomotor hedefler
 • 5-Zihinsel Beceriler

Öğretim Etkinlikleri Ögeleri

1-Dikkat Çekme

 • Motivasyonu harekete geçirmek.

2-Hedeften Haberdar etme

 • Güdülenmeyi sağlama

3.Önceki Öğrenmelerle İlişkilendirme

 • Kısa süreli bellek aktifleşir.

4.İçeriği Sunma

 • Uyarıcı materyaller sunma.

5-Rehberlik Yapma

 • Bilgiyi uzun dönem hafızaya rehberlik etmek.

6-Performansı Ortaya Çıkarma

 • Öğrenci öğrendiklerini uygular. 

7-Dönüt Sağlama

 • Değerlendirme sağlama.

8-Değerlendirme Yapma

 • Süreç ve üretilen ürünler değerlendirilir.

9- Kalıcılığı Sağlama ve Transferi Sağlama

 • Hatırlama, transfer sağlanmasıdır.

Gang’nin Öğrenme Hiyerarşisi

1.İşaret Öğrenme

 • Klasik koşullanma ile aynıdır.

2.Uyarıcı/Yanıt Öğrenme

 • Uyarıcı-Davranış arasındaki bağı öğrenir.

3. Zincirleme/ Motor Öğrenme

4.Sözel Öğrenme

 • Kelime anlamlarını öğrenmek.

5.Ayırt Etmeyi Öğrenmeyi

 • Kare ve daireyi ayırtetmeyi öğrenir.

6.Kavram Öğrenme

 • Dairenin ne olduğunu tanımlar.

7. İlke Öğrenme

 • Neden sonuç ilişkilerinin öğrenildiği basamaktır.

8.Problem Çözme

 • En üst basamaktır.

 

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.